Belgisch Voorzitterschap van de Europese Unie
        Parlementaire Activiteiten
Welkom


    VOORZITTERSCHAP VAN DE EU 2010


Federaal Parlement  

BelgiŽ zal gedurende de zes laatste maanden van het jaar 2010 het Voorzitterschap van de EU waarnemen.

Op 1 juli zal BelgiŽ het voorzitterschap van de EU waarnemen. Dat betekent dat BelgiŽ gedurende zes maanden zal toezicht houden op de werkzaamheden van de EU. Formeel gezien oefent de regering het voorzitterschap uit, maar ook het Belgische Federale Parlement (Kamer van volksvertegenwoordigers en Senaat) is hierbij betrokken en zal een aantal conferenties organiseren.

Bovendien zullen het Belgische Federale Parlement evenals het Europees Parlement gemeenschappelijke parlementaire vergaderingen met de nationale parlementen van de Lidstaten van de EU organiseren in Brussel.


    COSAC


Egmontpaleis  

De belangrijkste conferentie die door het Belgische Federale Parlement zal worden georganiseerd is de COSAC op 25 en 26 oktober 2010 in het Egmontpaleis te Brussel. De COSAC is een instelling die ijvert voor samenwerking en is een forum voor de commissies voor de Europese Zaken van de nationale parlementen . Het Federaal Adviescomitť voor de Europese Aangelegenheden van het Belgisch parlement zal deelnemen aan de vergaderingen van de COSAC.


    VERGADERINGEN VAN DE COMMISSIEVOORZITTERS


Kamer van volksvertegenwoordigers

Senaat
Copyright:Guy Goossens
Belgische Senaat
 

De voorzitters van de commissies van de Kamer van volksvertegenwoordigers en van de Senaat, bevoegd voor de FinanciŽn, de Sociale Zaken en Maatschappelijke hernieuwing, de Buitenlandse Betrekkingen en de Infrastructuur zullen in de loop van de herfst vergaderen samen met hun collega's van de homologe commissies in de andere parlementen van de EU. Alle vergaderingen zullen plaatsvinden in het Belgische Federale Parlement.

In de Senaat zal ook een vergadering van de commissievoorzitters over de Gelijkheid tussen mannen en vrouwen worden georganiseerd.

Het Vlaams parlement nodigt de Voorzitters van de Commissies in de nationale parlementen voor Leefmilieu uit; terwijl het Parlement van de Franstalige Gemeenschap, het Waals Parlement en het Brussels Hoofdstedelijk Parlement samen de Voorzitters verwelkomen van de Commissies voor Wetenschappelijk onderzoek en innovatie van de nationale parlementen.   Laatst bijgewerkt op 18/05/2010